POLITYKA PRYWATNOŚCI

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) – Pirk Spark Sp. z o.o. informuje, że:

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach strony internetowej allespark.pl (dalej jako: „Strona”) lub serwisu allespark.pl (dalej jako: „Serwis”), ich Administratorem jest Pirk Spark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobrej  Nadziei (Dobra Nadzieja 19a, 63-300 Pleszew), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Poznania-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000861511, REGON: 386959657, NIP: 6080117893, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 zł (dalej jako: „Administrator”). Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem również poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@pirkspark.pl.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 1. W przypadku rejestracji przez Państwa w Serwisie i korzystania z jego funkcjonalności – celami są:
 1. wykonywanie umowy, zawartej wskutek rejestracji Państwa konta w Serwisie, a która obejmuje udostepnienie Państwu funkcjonalności Serwisu, lub podjęcie na Państwa żądanie działań przed zawarciem tej umowy (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 1. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. wystawienie faktury obejmującej abonament za korzystanie przez Państwa z Serwisu oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej Serwisu na cele sprawozdawcze i księgowe (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 1. W przypadku skierowania przez Państwa zapytań dotyczących Strony lub Serwisu, w tym poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie lub w Serwisie – celem jest odpowiedź na Państwa zapytania, natomiast podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony cel Administratora, przejawiający się w informowaniu Państwa, na Państwa życzenie, o działalności Administratora, w szczególności cennikach, funkcjonalnościach oraz zasadach działania Strony lub Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 1. W przypadku, gdy rejestrują Państwo konto w Serwisie i korzystają z Serwisu na rzecz swojego pracodawcy, zleceniodawcy lub osoby prawnej, której są Państwo reprezentantem

– celem jest kontakt z Państwem w związku z wykonywaniem umowy, umożliwiającej Państwa pracodawcy, zleceniodawcy lub osobie prawnej, której są Państwo reprezentantem, korzystanie  z Serwisu, natomiast podstawę prawną przetwarzania stanowi wówczas prawnie uzasadniony interes Administratora, przejawiający się w konieczności zapewnienia prawidłowego wykonywania umowy z jej kontrahentem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 1. W przypadku, gdy wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowej drogą elektroniczną, w szczególności newslettera – celem jest realizacja przez Administratora jego prawnie uzasadnionych interesów, innych niż wskazane w punkcie 2 lub 3 powyżej, to jest informowanie o świadczonych usługach oraz ich promowanie (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z pkt. 47 zd. ostatnie preambuły RODO);
 1. niezależnie od powyższego, jeżeli na potrzeby przetwarzania Państwa danych w jednym z celów wymienionych w punkcie 2, 3 lub 4 powyżej wyrazili Państwo Administratorowi dobrowolną zgodę – podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku pozyskiwania Państwa danych na cele:

 1. realizacji obowiązku ustawowego (np. księgowego) – podanie danych jest wymogiem ustawowym;
 1. wykonywania umowy, zawartej wskutek rejestracji konta w Serwisie – podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania tej umowy, np. wystawiania faktur oraz regulowania płatności;
 1. wykonywania umowy, zawartej wskutek rejestracji konta w Serwisie na rzecz Państwa pracodawcy, zleceniodawcy lub osoby prawnej, której są Państwo reprezentantem – podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zapewnienia Administratorowi właściwego kontaktu z jego kontrahentem, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zawartej z nim umowy;
 1. odpowiedzi na Państwa zapytania – podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielania Państwu tej odpowiedzi.

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: Administrator, a w tym jego pracownicy, współpracownicy i doradcy, jak również podmioty współpracujące z Administratorem, również świadczące na rzecz Administratora usługi (m.in. księgowe oraz IT).

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu:

 1. zakończenia wypełniania obowiązku prawnego – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 1. przedawnienia wszelkich roszczeń stron, wynikających z zawartej i wykonywanej umowy, zawartej wskutek rejestracji konta w Serwisie – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 1. cofnięcia przez Państwa zgody – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 1. wyrażenia przez Państwa sprzeciwu – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Informujemy również, że mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych. Ponadto:

 1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Państwa zgoda – mają Państwo prawo jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego przed tym cofnięciem;
 1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora – mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z pomocą podmiotów wspomagających jego działalność w zakresie usług promocyjnych, marketingowych oraz analitycznych, Administrator może przekazać wybrane dane osobowe do innych państw trzecich, tj. krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jednakże wyłącznie do państw trzecich lub podmiotów, w stosunku do których, decyzją Komisji Europejskiej, stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych.

Administrator nie zamierza dokonywać profilowania lub zautomatyzowanego przetwarzania Państwa danych osobowych (imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, innych danych kontaktowych).

Administrator może jednak wykorzystywać zapisane w Państwa urządzeniach pliki cookies, czyli tzw. ciasteczka – zgodnie z poniższymi informacjami (Pliki Cookies).

Jednocześnie informujemy, że w celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych Administrator stosuje m.in.:

 1. wewnętrzną strategię kontroli obiegu informacji opartą o zasadę ograniczonego zaufania wobec osób trzecich, wiadomości nieautoryzowanych oraz liczby treści poufnych przekazywanych drogą elektroniczną;
 1. systemy zabezpieczeń systemów informatycznych, oparte o: brak dostępu do treści osób trzecich, złożone hasła, określane jako silne i bezpieczne dla użytkownika.

PLIKI COOKIES w Serwisie allespark.pl

Strona internetowa www.allespark.pl używa plików cookies. W poniższym dokumencie informujemy o korzystaniu z plików cookies w Serwisie www.allespark.pl. Wyjaśniamy w nim, czym są pliki cookie i jak ich używamy, a także jakie są rodzaje plików cookie, które stosujemy. Tłumaczymy, jak zbieramy informacje za pomocą plików cookie, jak te informacje są wykorzystywane oraz jak zarządzać ustawieniami plików cookie.

Możesz zarządzać swoimi zgodami na pliki cookie, klikając w pomarańczową ikonę umiejscowioną w lewym dolnym rogu strony internetowej.

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi, używanymi do przechowywania informacji. Są one przechowywane na Twoim urządzeniu, gdy strona internetowa jest wczytywana w Twojej przeglądarce. Pliki cookie pomagają nam w prawidłowym funkcjonowaniu strony internetowej, zwiększają jej bezpieczeństwo, poprawiają doświadczenie użytkownika oraz pomagają nam zrozumieć, jak strona internetowa działa i analizować, co działa i gdzie potrzebna jest poprawa.

Jak używamy plików cookie?

Podobnie jak większość usług internetowych, nasza strona internetowa używa plików cookie własnych oraz plików cookie osób trzecich w celach różnych. Pliki cookie własne są przede wszystkim niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i nie zbierają żadnych danych umożliwiających identyfikację użytkownika.

Pliki cookie osób trzecich używane na naszej stronie internetowej służą głównie do zrozumienia, jak strona internetowa działa, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszej strony, zapewnienia bezpieczeństwa naszych usług, wyświetlania reklam, które są dla Ciebie istotne oraz ogólnie poprawienia doświadczenia użytkownika i przyspieszenia przyszłych interakcji z naszą stroną internetową.

Rodzaje plików cookie, których używamy:

 1. Niezbędne cookies

Niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Niezbędne cookies, przetwarzane przez tę witrynę:

NazwaDostawcaOpis (cel)Data ważności (czas trwania)Rodzaj
CookiebotUsercentrics A/SHavnegade 391058 CopenhagenDenmarkTen plik cookie jest używany przez usługę Cookiebot.com do zapamiętywania preferencji dotyczących zgody użytkownika na pliki cookie. Jest to konieczne, aby baner cookie działał poprawnie.1 rokNiezbędne
 1. Statystyka

Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Statystyczne cookies, przetwarzane przez tę witrynę:

NazwaDostawcaOpis (cel)Data ważności (czas trwania)Rodzaj
_ga_ga_7GS0RJSTBJ_ga_VPNSZ4XE7MGoogle Ireland LtdGordon House, Barrow StreetDublin 4IETa nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics – co stanowi istotną aktualizację powszechnie używanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanej liczby jako identyfikatora klienta. Jest on uwzględniony w każdym żądaniu strony w witrynie i służy do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji i kampanii na potrzeby raportów analitycznych witryn.730 dniStatystyczne, Wydajność
 1. Preferencje

Pliki cookie dotyczące preferencji umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik.

Jednocześnie wskazujemy, że na dzień dzisiejszy nasza witryna nie przetwarza plików cookies dotyczących preferencji.

 1. Marketing

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Marketingowe cookies, przetwarzane przez tę witrynę:

NazwaDostawcaOpis (cel)Data ważności (czas trwania)Rodzaj
_gcl_auGoogle Ireland LtdGordon House, Barrow StreetDublin 4IETen plik cookie jest ustawiany przez firmę Doubleclick i zawiera informacje o tym, w jaki sposób użytkownik końcowy korzysta z witryny internetowej, oraz wszelkie reklamy, które użytkownik końcowy mógł zobaczyć przed odwiedzeniem tej witryny.StałyMarketingowe
_fbpFacebook IncTego pliku używa Facebook do przetwarzania i monitorowania ruchu na stronach www.3 miesiąceMarketingowe

Google Analitycs, Facebook Pixel

Administrator informuje również o korzystaniu z funkcjonalności Google Analitycs oraz Facebook Pixel.

Wskazane narzędzia umożliwiają pomiar, optymalizację i tworzenie grup odbiorców kampanii reklamowych Administratora. Celem korzystania z tych funkcjonalności jest usprawnienie marketingu internetowego Administratora i w efekcie generowanie większej sprzedaży jego usług – co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Biblioteki Google Analytics wykorzystują pliki cookies, aby „zapamiętać” jakie ruchy użytkownik wykonywał na poprzednio odwiedzanych stronach internetowych, jak również w trakcie poprzednich interakcji z witryną allespark.pl.

Facebook Pixel pozwala Administratorowi na analizę jakie działania podejmują osoby odwiedzające witrynę allespark.pl, które jednocześnie są zarejestrowane w portalu Facebook i w nim zalogowane, oraz z jakich urządzeń korzystają.

Biorąc pod uwagę funkcjonalność Google Analytics oraz Facebook Pixel, informacje o użytkowniku odwiedzającym stronę allespark.pl, zgromadzone w ramach tych narzędzi, mogą być przekazywane partnerom Administratora, w szczególności Google oraz Facebook, na potrzeby realizacji efektywnych kampanii reklamowych Administratora, celowanych w konkretne grupy odbiorców.

Jeżeli w trakcie korzystania z witryny allespark.pl nie chcą być Państwo „śledzeni” przez Google Analitycs oraz Facebook Pixel, prosimy nie wyrażać zgody na korzystanie z określonych plików cookies (zgodnie z powyższa tabelą „Rodzaje plików cookie, których używamy”), zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania z witryny.

Zarządzanie preferencjami dotyczącymi plików cookie:

Ustawienia plików cookie

Możesz w dowolnym momencie zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie, klikając powyższy przycisk. Pozwoli Ci to powrócić do banera zgody na pliki cookie i zmienić preferencje lub wycofać poszczególne zgody natychmiast.

Ponadto, różne przeglądarki internetowe oferują różne metody blokowania i usuwania plików cookie używanych przez strony internetowe. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby zablokować/usunąć pliki cookie. Poniżej znajdują się linki do dokumentów pomocy, które opisują, jak zarządzać i usuwać pliki cookie z najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Jeśli korzystasz z innej przeglądarki internetowej, odwiedź oficjalne dokumenty pomocy dotyczącej Twojej przeglądarki.

Więcej informacji o zakresie i zasadach zbierania danych przez Google można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do gromadzenia danych o odwiedzających witrynę, zapraszamy do kontaktu z Administratorem.