POLITYKA PRYWATNOŚCI

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) – Pirk Spark Sp. z o.o. informuje, że:

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach strony internetowej allespark.pl (dalej jako: „Strona”) lub serwisu app.allespark.pl (dalej jako: „Serwis”), ich Administratorem jest Pirk Spark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobrej  Nadziei (Dobra Nadzieja 19a, 63-300 Pleszew), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Poznania-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000861511, REGON: 386959657, NIP: 6080117893, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 zł (dalej jako: „Administrator”). Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem również poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@pirkspark.pl.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 1. W przypadku rejestracji przez Państwa w Serwisie i korzystania z jego funkcjonalności – celami są:
  1. wykonywanie umowy, zawartej wskutek rejestracji Państwa konta w Serwisie, a która obejmuje udostepnienie Państwu funkcjonalności Serwisu, lub podjęcie na Państwa żądanie działań przed zawarciem tej umowy (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. wystawienie faktury obejmującej abonament za korzystanie przez Państwa z Serwisu oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej Serwisu na cele sprawozdawcze i księgowe (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 1. W przypadku skierowania przez Państwa zapytań dotyczących Strony lub Serwisu, w tym poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie lub w Serwisie – celem jest odpowiedź na Państwa zapytania, natomiast podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony cel Administratora, przejawiający się w informowaniu Państwa, na Państwa życzenie, o działalności Administratora, w szczególności cennikach, funkcjonalnościach oraz zasadach działania Strony lub Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 1. W przypadku, gdy rejestrują Państwo konto w Serwisie i korzystają z Serwisu na rzecz swojego pracodawcy, zleceniodawcy lub osoby prawnej, której są Państwo reprezentantem
  – celem jest kontakt z Państwem w związku z wykonywaniem umowy, umożliwiającej Państwa pracodawcy, zleceniodawcy lub osobie prawnej, której są Państwo reprezentantem, korzystanie  z Serwisu, natomiast podstawę prawną przetwarzania stanowi wówczas prawnie uzasadniony interes Administratora, przejawiający się w konieczności zapewnienia prawidłowego wykonywania umowy z jej kontrahentem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 1. W przypadku, gdy wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowej drogą elektroniczną, w szczególności newslettera – celem jest realizacja przez Administratora jego prawnie uzasadnionych interesów, innych niż wskazane w punkcie 2 lub 3 powyżej, to jest informowanie o świadczonych usługach oraz ich promowanie (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z pkt. 47 zd. ostatnie preambuły RODO);
 1. niezależnie od powyższego, jeżeli na potrzeby przetwarzania Państwa danych w jednym z celów wymienionych w punkcie 2, 3 lub 4 powyżej wyrazili Państwo Administratorowi dobrowolną zgodę – podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku pozyskiwania Państwa danych na cele:

 1. realizacji obowiązku ustawowego (np. księgowego) – podanie danych jest wymogiem ustawowym;
 1. wykonywania umowy, zawartej wskutek rejestracji konta w Serwisie – podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania tej umowy, np. wystawiania faktur oraz regulowania płatności;
 1. wykonywania umowy, zawartej wskutek rejestracji konta w Serwisie na rzecz Państwa pracodawcy, zleceniodawcy lub osoby prawnej, której są Państwo reprezentantem – podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zapewnienia Administratorowi właściwego kontaktu z jego kontrahentem, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zawartej z nim umowy;
 1. odpowiedzi na Państwa zapytania – podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielania Państwu tej odpowiedzi.

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: Administrator, a w tym jego pracownicy, współpracownicy i doradcy, jak również podmioty współpracujące z Administratorem, również świadczące na rzecz Administratora usługi (m.in. księgowe oraz IT).

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu:

 1. zakończenia wypełniania obowiązku prawnego – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 1. przedawnienia wszelkich roszczeń stron, wynikających z zawartej i wykonywanej umowy, zawartej wskutek rejestracji konta w Serwisie – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 1. cofnięcia przez Państwa zgody – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 1. wyrażenia przez Państwa sprzeciwu – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Informujemy również, że mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych. Ponadto:

 1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Państwa zgoda – mają Państwo prawo jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego przed tym cofnięciem;
 1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora – mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z pomocą podmiotów wspomagających jego działalność w zakresie usług promocyjnych, marketingowych oraz analitycznych, Administrator może przekazać wybrane dane osobowe do innych państw trzecich, tj. krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jednakże wyłącznie do państw trzecich lub podmiotów, w stosunku do których, decyzją Komisji Europejskiej, stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych.

Administrator nie zamierza dokonywać profilowania lub zautomatyzowanego przetwarzania Państwa danych osobowych (imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, innych danych kontaktowych).

Administrator może jednak wykorzystywać zapisane w Państwa urządzeniach pliki cookies, czyli tzw. ciasteczka, w celach analitycznych i statystycznych – zgodnie z poniższymi informacjami (Polityka Cookies oraz Google Analitycs, Facebook Pixel).

Jednocześnie informujemy, że w celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych Administrator stosuje m.in.:

 1. wewnętrzną strategię kontroli obiegu informacji opartą o zasadę ograniczonego zaufania wobec osób trzecich, wiadomości nieautoryzowanych oraz liczby treści poufnych przekazywanych drogą elektroniczną;
 1. systemy zabezpieczeń systemów informatycznych, oparte o: brak dostępu do treści osób trzecich, złożone hasła, określane jako silne i bezpieczne dla użytkownika.

PLIKI COOKIES na Stronie allespark.pl oraz w Serwisie app.allespark.pl

oraz informacją o korzystaniu przez Administratora z narzędzi analitycznych

Administrator wykorzystuje tzw. pliki cookies – dane informatyczne zapisywane przez serwery internetowe na Państwa komputerze, smartfonie lub tablecie, które mogą być następnie odczytywane przez serwery internetowe przy każdorazowym połączeniu się z Państwa komputerem, smartfonem lub tabletem. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, czas istnienia pliku i numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

W ramach naszego serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.

Zapisane na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie lub tablecie) pliki cookies są wykorzystywane przez Administratora:

 1. w celach analitycznych, tzn. śledzenia Państwa ruchu internetowego (dlaczego i jak? – o tym w ramach sekcji „Google Analitycs, Facebook Pixel”);
 2. w celu profilowania wyświetlanych Państwu reklam dla grup użytkowników, posiadających podobne cechy (np. wiek, przybliżona lokalizacja, historia przeglądania stron internetowych).

Za pomocą opcji przeglądarki internetowej mogą Państwo w każdym czasie dokonywać zmian w zakresie ustawień dotyczących plików cookies, w szczególności poprzez zablokowanie wykorzystywania plików cookies, bądź ich usunięcie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej. Zezwolenie na korzystanie z plików cookies oznacza, że cookies będą zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie lub tablecie , a Administrator będzie mógł uzyskiwać do nich dostęp.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na używanie przez Administratora plików cookies, nie powinni wyrazić na nie zgody, zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony allespark.pl.

Google Analitycs, Facebook Pixel

Administrator informuje również o korzystaniu z funkcjonalności Google Analitycs oraz Facebook Analitycs.

Wskazane narzędzia umożliwiają pomiar, optymalizację i tworzenie grup odbiorców kampanii reklamowych Administratora. Celem korzystania z tych funkcjonalności jest usprawnienie marketingu internetowego Administratora i w efekcie generowanie większej sprzedaży jego usług – co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Biblioteki Google Analytics wykorzystują pliki cookies, aby „zapamiętać” jakie ruchy użytkownik wykonywał na poprzednio odwiedzanych stronach internetowych, jak również w trakcie poprzednich interakcji z witryną allespark.pl.

Facebook Pixel pozwala Administratorowi na analizę jakie działania podejmują osoby odwiedzające witrynę allespark.pl, które jednocześnie są zarejestrowane w portalu Facebook i w nim zalogowane, oraz z jakich urządzeń korzystają.

Biorąc pod uwagę funkcjonalność Google Analytics oraz Facebook Pixel, informacje o użytkowniku odwiedzającym stronę allespark.pl, zgromadzone w ramach tych narzędzi, mogą być przekazywane partnerom Administratora, w szczególności Google oraz Facebook, na potrzeby realizacji efektywnych kampanii reklamowych Administratora, celowanych w konkretne grupy odbiorców.

Jeżeli w trakcie korzystania z witryny allespark.pl nie chcą być Państwo „śledzeni” przez Google Analitycs oraz Facebook Pixel, prosimy nie wyrażać zgody na korzystanie z plików cookies, zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania z witryny.

Więcej informacjo o tym, jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryny allespark.pl znajdą Państwo pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do gromadzenia danych o odwiedzających witrynę na cele statystyczne zapraszamy do kontaktu z Administratorem.