Rentowność – czym jest i jak ją obliczyć?

Opublikowane: 13 czerwca, 2024

Jeśli chcesz rozwijać swój biznes, musisz dobrze zrozumieć co to rentowność i jak ją analizować. Kontrolowanie rentowności nie tylko pomoże Ci w planowaniu kolejnych działań, ale także w typowaniu przepalaczy (np. nieopłacalnych produktów). Jak jednak obliczyć wskaźnik rentowności? Z pomocą przyjdą Ci nasze Allegro Raporty Rentowność oraz ten artykuł. Dowiesz się z niego, co to jest rentowność, dlaczego warto określić jej próg oraz dlaczego analiza rentowności ma tak duże znaczenie dla każdej firmy.

 1. Rentowność – co to jest?
 2. Rentowność – po co ją liczyć? 
 3. Rentowność definicja
 4. Jak liczyć rentowność sprzedaży?
 5. Znaczenie rentowności sprzedaży
 6. Podstawowa analiza rentowności
 7. Co to rentowność? – FAQ

Rentowność – co to jest? 

Wiele osób uważa rentowność za najważniejsze e-commerce KPI. Wskaźnik odpowiada na pytanie, czy dane działanie jest opłacalne, a więc czy przynosi zysk. Tym samym, rentowność bezpośrednio informuje o skuteczności podejmowanych akcji. Należy jednak pamiętać, że nie stanowi monolitu. Choć nic nie stoi na przeszkodzie, aby obliczać rentowność firmy całościowo, w wielu przypadkach o wiele lepiej wyliczać ją także dla poszczególnych segmentów lub nawet pojedynczych działań. Przykładowo, prowadząc sklep na Allegro, warto kontrolować rentowność nie tylko całego konta, ale również kategorii oraz ofert. 

Rentowność – po co ją liczyć? 

Regularne liczenie rentowności pozwoli Ci się lepiej orientować we własnym biznesie. Wskaźnik pomoże Ci sprawdzić, czy działania, które podejmujesz, generują zyski. Ta wiedza ma istotne znaczenie podczas tworzenia strategii biznesowych oraz prognozowania rozwoju. Daje także możliwość porównywania wyników z poszczególnych przedziałów czasowych. Dzięki znajomości rentowności uda Ci się również zlokalizować najmniej opłacalne obszary, a następnie skorygować je w taki sposób, aby zaczęły przynosić zamierzone efekty.

Rentowność definicja

Do analizy biznesowej korzysta się z kilku wskaźników rentowności. Oczywiście, to nie znaczy, że musisz obliczać każdy z nich! Warto jednak mieć świadomość, jak bardzo są zróżnicowane i jakie informacje pozwalają pozyskać.

Przegląd najważniejszych wskaźników rentowności:

 • rentowność aktywów – ROA (Return on Assets) – określa zdolność aktywów do wypracowywania zysków, 
 • rentowność kapitałów własnych – ROE (Return on Equity) – informuje, ile zysku przyniosły spółce kapitały własne, 
 • zwrot z inwestycji – ROI (Return on Investement) – pokazuje, czy podejmowanie działania marketingowe są opłacalne, 
 • rentowność sprzedaży – ROS (Return on Sales) – wskazuje jaki procent przychodów firmy stanowi dochód. Wskaźnik ten jest uznawany za najważniejszy miernik efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa. Z tego względu to właśnie nim zajmiemy się w dalszej części tego artykułu.

Jak liczyć rentowność sprzedaży?

Liczenie rentowności sprzedaży jest całkiem łatwe. Wystarczy podzielić przychód przez dochód, a następnie pomnożyć przez 100%. W zależności od tego, czy chcesz policzyć rentowność dla całego biznesu, czy tylko dla konkretnego produktu, musisz podstawić do wzoru odpowiednie dane.

Wzór:

Przykład:

Chcesz policzyć rentowność swojego konta Allegro. Aby to zrobić, musisz posiadać takie dane jak zysk (dochód netto) oraz przychód dla wybranego okresu.

To znaczy, że na każdą złotówkę wartości sprzedaży przypada aż 88 groszy zysku!

Znaczenie rentowności sprzedaży

Jak wykorzystać uzyskany wynik do interpretacji rentowności firmy (lub określonego działania)? Generalnie uznaje się, że im niższa wartość wskaźnika, tym większą wartość sprzedaży należy osiągać, aby zarabiać. Wyższa rentowność jest oceniana pozytywnie, ponieważ świadczy o dobrej kondycji biznesu. Jeśli wskaźnik rośnie w czasie, firma zdobywa przewagę konkurencyjną. Jeśli maleje – należy zwiększyć kontrolę poziomu kosztów w celu utrzymania konkurencyjności.

Podstawowa analiza rentowności

Samo obliczenie rentowności nie daje pełnego wglądu w interesujące kwestie. Aby poznać faktyczną skuteczność swoich działań, warto dodatkowo pokusić się o wyliczenie progu rentowności. Próg rentowności to wskaźnik określający moment, od którego dane działanie staje się opłacalne. Jeśli Twoje wyniki znajdują się powyżej progu, to znaczy, że zarabiasz, jeśli poniżej – Twój biznes przynosi straty.

Jak wyznaczyć próg rentowności?

Na szczęście nie musisz wyznaczać progu rentowności arbitralnie. Istnieją wzory, które pomogą Ci w precyzyjnym określeniu tego wskaźnika. Najczęściej wylicza się ilościowy próg rentowności (informuje o tym, ile produktów musisz sprzedać, aby zarobić), wartościowy próg rentowności (wskazuje kwotę, jaką musisz zarobić, aby pokryć wszystkie wydatki firmy) oraz procentowy próg rentowności (pokazuje, jaką część popytu musisz wykorzystać, aby przychody i koszty Twojej firmy się zrównoważyły).

Wzór:

Przykład:

Twoje koszty stałe to 12 000 zł. Produkt, który sprzedajesz, kosztuje 149 zł, a jego koszty zmienne wynoszą 35 zł. W danym okresie możesz wyprodukować jedynie 500 sztuk tego produktu.

Musisz sprzedać 106 produktów, aby zarobić.

Twoja wartość sprzedaży musi wynosić więcej niż 15 683,74 zł, aby pokryć wszystkie koszty i zarobić.

Musisz wykorzystać przynajmniej 21% popytu, aby zrównoważyć k/p.

Jak zwiększyć poziom rentowności?

Odpowiedź na to pytanie ukrywa się w kwestii tego, co w ogóle wpływa na rentowność. Najczęściej wymieniane przez specjalistów czynniki to:

 • liczba sprzedanych sztuk,
 • koszty wytwarzania produktu,
 • cena produktu,
 • wartość koszyka zakupowego,
 • koszty marketingowe,
 • skuteczność marketingu,
 • koniunktura.

Poprawienie każdego lub przynajmniej części z nich (osobno lub jednocześnie), poskutkuje poprawą rentowności. Możesz, przykładowo, skupić się na zmniejszeniu kosztów produkcji. Dobrze na rentowność wpłynie również pozyskanie nowych klientów. W przypadku Allegro warto pokusić się o zbudowanie wysokiej jakości sprzedaży i uzyskanie tytułu Super Sprzedawcy, który informuje kupujących o najwyższym poziomie obsługi i pozwala wyróżnić się na tle konkurencji. Dobrym pomysłem może być także manipulacja ceną produktów. Nigdy nie rób tego jednak na ślepo! Źle wdrożona strategia cenowa może tylko pogorszyć sytuację. Zanim się nią zajmiesz, poświęć trochę czasu na zapoznanie się z historią cen Allegro.

Narzędzie pomocne w liczeniu rentowności 

Nasze darmowe narzędzie AlleSpark posiada specjalny moduł Raporty Allegro Rentowność. Korzystając z tej funkcji, szybko pozyskasz dane niezbędne do obliczania rentowności. W dodatku – dla wybranego zakresu (całe konto, kategoria, oferta) oraz przedziału czasowego. Co szczególnie ważne, nasze narzędzie przedstawia tak dokładne wyniki, jak to tylko możliwe, ponieważ w przeciwieństwie do podobnych rozwiązań dostępnych na rynku bierze pod uwagę wszystkie koszty Allegro (także te generowane przez Allegro Ads). Tym samym, korzystając z AlleSpark, wyliczysz dokładną rentowność swojego konta, kategorii produktowej oraz każdej pojedynczej oferty.

Raporty Allegro Rentowność automatycznie obliczają K/P Allegro (z oraz bez kosztów Allegro Ads). Stosunek kosztów do przychodów to bardzo istotna informacja, która w wielu przypadkach pełni rolę wskaźnika rentowności. Jeśli nie masz czasu, aby regularnie obliczać rentowność swoich działań, warto przynajmniej regularnie monitorować K/P – tym bardziej że z AlleSpark to dziecinnie łatwe.

Co to rentowność? – FAQ

Czy K/P to to samo co rentowność?

K/P, czyli stosunek kosztów do przychodów, to wskaźnik informujący o tym, jaki procent przychodów pochłaniają koszty. Dobrze, aby był możliwie niski. A co to jest rentowność? Wskaźnik ten ukazuje opłacalność funkcjonowania biznesu oraz poszczególnych działań. Jak widać, są to dwie zupełnie różne miary. Niekiedy jednak stosuje się K/P podczas weryfikacji stanu biznesu w roli miary rentowności. 

Czym różni się rentowność od progu rentowności?

Rentowność ukazuje, jaką część przychodu stanowi dochód. Próg rentowności z kolei to określony moment, od którego dane działanie się opłaca. Pokazuje, chociażby, ile sztuk towaru należy sprzedać, aby zarobić.

Czy stopa zwrotu z inwestycji to wskaźnik rentowności?

Stopa zwrotu z inwestycji to inna nazwa ROI (Return on Investment) oraz stanowi jeden ze wskaźników rentowności obok ROS, ROE i ROA. Warto liczyć ten wskaźnik, aby zweryfikować efektywność działań marketingowych. Nie sprawdzi się jednak w każdej sytuacji. Przykładowo, aby poznać efektywność sprzedaży, lepiej postawić na ROS (rentowność sprzedaży).

Ile powinna wynosić moja rentowność?

Nie da się oszacować „dobrej” rentowności dla danego biznesu. Wskaźnik ten ilustruje jedynie stosunek przychodów do dochodów. Aby dokładnie wskazać, jakie wartości sprzedaży należy osiągnąć, aby zarabiać, należy posłużyć się wskaźnikami progu rentowności (np. ilościowym lub wartościowym).

Jak często liczyć rentowność?

Dobrze często liczyć rentowność. Systematyczne pozyskiwanie danych pozwala na śledzenie rozwoju biznesowego. Nie ma jednak sensu wyliczać rentowności każdego dnia. O wiele lepiej postawić na nieco większe przedziały – miesiąc lub kwartał. 

Czy kontrolowanie rentowności poszczególnych ofert Allegro ma sens?

Jak najbardziej! Rentowność poszczególnych ofert na Allegro pozwoli Ci sprawdzić, które aukcje generują największe zyski, a które przynoszą głównie straty. Wiemy, że obliczanie rentowności dla kilkudziesięciu (lub kilkuset) ofert może być czasochłonne. Jeśli nie masz na to ochoty, sięgnij po AlleSpark. Znajomość k/p poszczególnych aukcji również da Ci możliwość zoptymalizowania asortymentu.

Jak interpretować wskaźnik rentowności?

Znaczenie rentowności nie wynika bezpośrednio z wartości liczbowej. Aby właściwie zinterpretować uzyskany wynik, należy porównać go z danymi z innych okresów. Jeśli wskaźnik rośnie, konkurencyjność Twojego biznesu wzrasta, jeśli zaś maleje – Twoja firma traci przewagę konkurencyjną. 

Co to rentowność ujemna?

Rentowność ujemna świadczy o nieciekawej sytuacji finansowej firmy. Biznes nie jest w stanie zarabiać, ani generować pieniędzy wystarczających do utrzymania się. Na szczęście da się poprawić stosunek zysków do kosztów. Aby to zrobić, można np. zwiększyć cenę produktów lub zrezygnować z tych, które przynoszą najwięcej strat.